FSC

FSC – Forest Stewardship Council A.C.– organizacja charytatywna  powstała w 1993 roku. Dziś działa prężnie na arenie międzynarodowej  i zrzesza 50 państw. Propaguje świadome i odpowiedzialne zarządzanie światowymi zasobami leśnymi. Jest  pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie system certyfikacji lasów i produktów drzewnych. System opiera się  na szeregu wysokiej jakości standardów , a  dokumenty opisujące te fscwymogi zawierają szczegółowe  zasady prawidłowego gospodarowania lasami oraz sposoby ich weryfikacji w terenie.

Standardy opisują również zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

Certyfikat FSC FM jest gwarancją, że las certyfikowany zarządzany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej czyli:

-unika się stosowania pestycydów

-zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu

-ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory

-dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych

-nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie

-chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie:  https://ic.fsc.org ; http://pl.fsc.org